Tag Archives: nike mercurial victory v

PODSTAWOWY WARUNEK OPTYMALIZACJI

Zakładamy, że jednym z wielu, ale podstawo­wym warunkiem optymalizacji tzw. środowiska wychowawczego, jest poznanie cech charaktery­stycznych dla rozwoju psychicznego i fizycz­nego dziecka. Poznanie to dokonywać się może przy wykorzystaniu mechanizmów interakcyjnych, o któ­rych będzie mowa