Tag Archives: płyn do higieny intymnej

INGEROWANIE W ROZWÓJ DZIECKA

Zanim przejdziemy  do rozważań na temat ~ różnych technik obserwacyjnych, zastanówmy się nad odpowie­dzią na-pytanie, czy nauczyciel ma prawo obserwo­wać dziecko, kto i co daje mu’pozwolenie na inge­rowanie w rozwój dziecka. Używa się przecież powiedzenia