Tag Archives: zimowe buty dla dzieci

DIAGNOZOWANIE CECH ROZWOJU

Jakie nauczyciel musi spełniać warunki, aby prze­prowadzana obserwacja’pozwoliła na rzetelne i niezakłamane diagnozowanie cech rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka?Na pierwsze postawione pytanie odpowiadamy pozy­tywnie. Uważamy, że nauczyciel ma prawo i obo- , wiązek dokonywania obserwacji