DIAGNOZOWANIE CECH ROZWOJU

Jakie nauczyciel musi spełniać warunki, aby prze­prowadzana obserwacja’pozwoliła na rzetelne i niezakłamane diagnozowanie cech rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka?Na pierwsze postawione pytanie odpowiadamy pozy­tywnie. Uważamy, że nauczyciel ma prawo i obo- , wiązek dokonywania obserwacji dzieci pod warunkiem, że. zdaje, sobie sprawę z tego, że przedmiotem jego obserwacji jest człowiek-i dlatego zanim do takiego działania przystąpi musi odpowiedzieć na pytanie, czy jest do tego działania przygotowany, czy. ono dziecku pomoże, czy nie zaszkodzi? Przygotowanie do dokony­wania obserwacji, analizowania zebranych materiałów, wykorzystywania wyników obserwacji do organizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego to m.in.:znajomość takich, dziedzin wiedzy, jak psychologia,pedagogika, niektóre elementy medycyny dotyczące roz­woju człowieka, znajomość technik obserwacyjnych,znajomość sposobów zbierania danych, znajomość sposobów analizy i interpretowania. da­nych uzyskanych na drodze obserwacji,wiedza o sposobach wykorzystania danych dla op­tymalizowania środowiska wychowawczego dziecka

Witaj na moim serwisie! Jestem nauczycielem w przedszkolu z maluchami pracuje na co dzień, z tą praca wiąże się wiele ciekawych doświadczeń, które opisuję na blogu. Mam nadzieję, że konwencja tego blog przypadnie Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.