PODSTAWOWY WARUNEK OPTYMALIZACJI

Zakładamy, że jednym z wielu, ale podstawo­wym warunkiem optymalizacji tzw. środowiska wychowawczego, jest poznanie cech charaktery­stycznych dla rozwoju psychicznego i fizycz­nego dziecka. Poznanie to dokonywać się może przy wykorzystaniu mechanizmów interakcyjnych, o któ­rych będzie mowa dalej, za pomocą metody obserwacji zachowań dziecka‘. Podczas obserwa­cji wychowawca może szukać odpowiedzi na takie podstawowe’pytania:Jakie jest dziecko, jak się rozwija?Czy moje wobec niego zachowania wpływają, na stymulowanie jego rozwoju? ‚ Jak postępować, aby rozwój dziecka wspomagać, a nie hamować?Czy moje postępowanie może zmienić interakcje z dzieckiem tak, aby rozwijały się jego  możliwości?

Witaj na moim serwisie! Jestem nauczycielem w przedszkolu z maluchami pracuje na co dzień, z tą praca wiąże się wiele ciekawych doświadczeń, które opisuję na blogu. Mam nadzieję, że konwencja tego blog przypadnie Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.