RÓŻNE SPOSOBY OBSERWOWANIA DZIECKA

Konsekwencją naszego dotychczasowego myślenia będą informacje dotyczące różnych technik obserwacyjnych stosowanych w. naukach społecznych. .Na początku zastanowimy się nad pojęciem „obserwacja, scharakte­ryzujemy jej cel, sposoby przeprowadzania obserwa­cji oraz dobór wskaźników dla interesującego nas zja­wiska psychicznego. Sposoby interpretowania i analizy otrzymanych danych zostaną przedstawione przy oka­zji omawiania poszczególnych obserwacji. Celem obserwacji może być chęć uzyskania, wiedzy na temat jakiegoś zjawiska psychicznego, inaczej czyn­ności psychicznej, sposobu jej przejawiania się w za­chowaniach dziecka, prawidłowości rozwojowych, charakterystycznych dla danego okresu ‚rozwoju.  Często pytamy, na ile konkretna sytuacja wywołała daną re­akcję dziecka, a na ile jest jego stałym sposobem za­chowania w podobnych sytuacjach?

Witaj na moim serwisie! Jestem nauczycielem w przedszkolu z maluchami pracuje na co dzień, z tą praca wiąże się wiele ciekawych doświadczeń, które opisuję na blogu. Mam nadzieję, że konwencja tego blog przypadnie Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.