UOGÓLNIENIA NA PODSTAWIE JEDNOSTKOWYCH FAKTÓW

  1. Jak.ogólnie wiadomo, nauczyciele w swojej pracy nie­zbyt często, zwykle z powodu braku czasu, dokonują rzetelnej obserwacji dziecka i analizy własnych wobec niego zachowań. Zamiast przeprowadzić obserwacje w ka­tegoriach zachowań ograniczają się do dokonywania pewnych uogólnień na podstawie kilku jednostkowych faktów, nie wnikając w przyczyny’ zachowania dzie­cka. Operują zatem takimi określeniami, jak:. Jacek jest mało inteligentny, Jarek jest niegrzeczny, Ala agresywna itd. Czasem nie bardzo wiemy, co to zna­czy, że Jacek’jest- mało inteligentny, a Jarek niegrzeczny. Czy takie” myślenie o dziecku zmienia coś na lepsze w naszym nastawieniu do niego? Czy tylko wyzwala negatywne emocje wobec dziecka?

Witaj na moim serwisie! Jestem nauczycielem w przedszkolu z maluchami pracuje na co dzień, z tą praca wiąże się wiele ciekawych doświadczeń, które opisuję na blogu. Mam nadzieję, że konwencja tego blog przypadnie Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.