W PRACY PEDAGOGICZNEJ

W pracy pedagogicznej korzystamy z wyników obser­wacji w. naszych interakcjach • z dzieckiem, w mody­fikowaniu ich w wyniku otrzymanych danych. Naszą szczególną uwagę zwracają.dzieci w jakiś sposób wy­różniające się w grupie i te bardzo często poddaje­my obserwacji, aby, dostosować nasze, oddziaływania psycliopedagogiczne do właściwości, potrzeb i możli­wości dziecka, to znaczy, aby nasze, własne zacho-; wania zmienić i dopasować do „wymagań” dziecka. Inaczej mówiąc, chcemy dziecko poznać, aby lepiej i bardziej ,skutecznie pomagać, mu w jego rozwoju. W pracach traktujących o obserwacji podaje się różne cele jej,przeprowadzania, piszemy o. tym nieco dalej. Zastanówmy się teraz, co to znaczy obserwować dziecko.  

Witaj na moim serwisie! Jestem nauczycielem w przedszkolu z maluchami pracuje na co dzień, z tą praca wiąże się wiele ciekawych doświadczeń, które opisuję na blogu. Mam nadzieję, że konwencja tego blog przypadnie Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.